Okiem ignoranta: o wojnie, pomocy dla Ukrainy i UE