Artykuły

Okiem ignoranta: o wojnie, pomocy dla Ukrainy i UE

Kilka uwag o wojnie, pomocy Ukrainie i Unii Europejskiej. Początkowo Rosja liczyła i wielu oczekiwało, że atak na Ukrainę to będzie Blitzkrieg. Armia rosyjska uchodziła za drugą armię świata. Inwazja, ze spodziewanego Blitzkriegu, przemieniła się w wyniszczającą wojnę pozycyjna. Jak pierwsza wojna światowa...
Nie przekracza jednak możliwości USA i państw UE na tyle skuteczne dozbrojenie Ukrainy, by zmusić Rosjan do wycofania.Dlaczego do tego nie zrobiono ?

więcej

Na marginesie „Złotych żniw”

Staram się unikać zabierania głosu w sprawach związanych ze stosunkami polsko-żydowskimi, z filo- czy antysemityzmem. Robię to tylko wtedy, gdy sytuacja mnie do tego zmusza lub prowokuje. Czynię to niechętnie, dla przeciwstawienia się antysemickim, antypolskim czy po prostu szkodliwym wypowiedziom. Problematyka stosunków polsko-żydowskich nie jest przedmiotem moich zainteresowań, ale czasem milczeć nie można...

- 2011

taki odnosiłem się relacji polsko żydowskich w 2011r. dziś trochę się to zmieniło, ja głosu nie zabieram, ale o mnie gadają

 

więcej

Akuszerzy III RP

"Okrągły Stół" zorganizowano gdy wojskowy genenerał, Cz. Kiszczak został ministrem spraw wewnętrznych. Można przypuszczać iż chwilę wcześniej wojsko zaczęło kontrolować służby cywilne. Dogadywanie się z opozycją prowadzono przez lub z parasolem ochronnym tych służb. Ludzie aparatu chcieli pozbyć się balastu ideologii i ideologów komunistycznych zachowując własne wpływy i władzę.
Twierdzenie iż Magdalenka była przygotowywana od połowy lat 1980-tych wygląda na lansowanie spiskowej teorii dziejów. Koncepcje działań czy spiski jednak istnieją, jest ich wiele. Któryś z nich jest w końcu zrealizowany. Analiza tego co się stało w przeszłości, nie pozwala oczywiście na przewidywanie przyszłości. Można jednak próbować zrozumieć kto się czym kierował i jakie grupy interesów miły i mają znaczenie decydujące. Jakie grupy były i są wpływowe. Przedstawione poniżej koncepcje są tylko przypuszczeniami. Mimo iż dowodów nie uzyskamy, to hipotezy te są wielce prawdopodobne.

-2005

więcej

Ochrona Zdrowia - Prawa Rynku a Prawa Człowieka

Ubezpieczenia zdrowotne to ok. 35 mld. zł rocznie. Są to wydatki przekraczające budżety wielu ministerstw np. Obrony Narodowej czy Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przy wydawaniu wielkich pieniędzy, różne mechanizmy odgrywają rolę. Można apelować o przyzwoitość czy uczciwość, ale jaki ma to sens gdy wzorcami są prawa dżungli, gdy prawa człowieka zastępuje się prawami rynku? Niegdyś zyskało to zapomnianą nazwę: "frymarczyć" ( od free market - wolny rynek). Mechanizmy wolnego rynku, mogą być jednak użyte jako narzędzie interesu społecznego.

-2004

więcej

Money makes the world go round

Amerykańska pomoc pozwoliła odbudować Europę zachodnią ze zniszczeń II wojny światowej. Płynęły pieniądze emitowane przez Zarząd Rezerwy Federalnej. W latach 60 - tych wzajemna współpraca zaowocowała dobrobytem i rozwojem gospodarczym. Dolar zyskał pozycję pieniądza światowego. Gromadzono w nim rezerwy bankowe i zaczął obsługiwać dominującą część handlu międzynarodowego. Zarząd Rezerwy Federalnej USA uzyskał przywilej emisji środków i rezerw płatniczych świata. Gdy była potrzeba, maszyny drukarskie prowadziły emisję pieniądza który wyjeżdżał za granicę, bez groźby wywołania inflacji na rynku amerykańskim. Nadmiar pieniądza wypływał za granicę, początkowo jako pomoc dla Europy a później w zamian za emitowane dolary kupowano towary i usługi. Pieniądz ten z reguły nie wracał na rynek amerykański, stając się rezerwą wielu państw i banków świata.

dziś dodam: był to opis stanu naszej wiedzy na rok 2001 A.Sandauer

więcej